โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นรับมอบเตียงผู้ป่วย

นายแพทย์ศุภฤกษ์ ศรีคำ ผูู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นพร้อมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล รับมอบเตียงผู้ป่วยจาก กลุ่ม “ชวนทำดี”โดยโรงกลึงศิริชัยการช่างนำโดยคุณ ศิริพร ศักดิ์ศิริโสภณ และกลุ่ม “ชวนทำบุญ” โดยนายเกียรติชัย กิตติเชิดวงศ์ พร้อมผู้มีจิตสัศรัทธา

IMG_0148 IMG_0140  IMG_0168IMG_0182IMG_0185

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Loading Facebook Comments ...