โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Daily archives "August 8, 2015"

3 Articles

ขอให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นทุกคนได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับประเมินงานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558

me

เนื่องในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นี้ จะมีการตรวจเยี่ยมจาก คณะอาจารย์จาก สถาบันรับรองคุณพสถานพยาบาล (สรพ) เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่บันไดขั้น 3 งานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกหน่วยงานได้เตรียมความพร้อม เพื่อรับประเมินด้วย สิ่งที่ควรจะต้องเตรียม

Read More →

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558

me

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

ขอให้เจ้าที่จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารให้สมบูรณ์ เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลคุณภาพทางบัญชีของหน่วยงานบริการสุขภาพเขตที่ 10 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

me

เนื่องด้วยโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นจะมีการต้อนรับการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพทางบัญชีของหน่วยงานบริการสุขภาพเขตที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 จึงขอให้เจ้าที่จัดเตรียมข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ เพื่อให้การตรวจสอบครั้งนี้ถูกต้องและครบถ้วน