ยินดีต้อนรับ นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ยินดีต้อนรับ นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อม รับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  และตรวจเยี่ยมพื้นที่เสี่ยงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก