ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

1.นางสาววาสนา สยามนต์

2.นางสาวเจนจิรา ขุมทอง

3.นางสาวธนพร แก้วบริบัตร

สอบคัดเลือกในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูน้อย ชั้น 2 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

รายละเอียด  นักกายภาพบำบัด.pdf (158 downloads)