โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Yearly archives "2017"

38 Articles

ประกาศ ขยายเวลารับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข-ออกไปจนถึงวันที่-29 ธันวาคม 2560.pdf (165 downloads)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

เงินเดือน 12,300 บาทตั้งแต่วันที่ 12-22 ธันวาคม 2560 เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pdf (269 downloads)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน-ตำแหน่ง-พนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf (159 downloads)

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบและวันเวลา สถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบและวันเวลา สถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ปฎิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลา สถานที่สอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf (165 downloads)

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม เงินเดือน 7020 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม รับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว-รายเดือน-ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf (238 downloads)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน-ตำแหน่งพนักงานธุรก.pdf (181 downloads)

ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ จากเดิมสอบวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เลื่อนเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ลายละเอียดเพิ่มเติม เลื่อนกกำหนดวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งพนักงานธุรการ.pdf (151 downloads)

ขอเชิญสมาชิกร้านค้าสวัสดิการ รพ.กุดข้าวปุ้น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขุมคำ

ขอเชิญสมาชิกร้านค้าสวัสดิการและเจ้าหน้าที่ รพ.กุดข้าวปุ้น ทุกท่านร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 2560 และคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมขุมคำ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง พนักงานธุรการ และสอบวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูน้อย ชั้น 2 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

รายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานธุรการ2.pdf (181 downloads)

ขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,670 บาท รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่  13 ตุลาคม 2560 รายละเอียด ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งธุรการ-2.pdf (182 downloads)