โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Daily archives "January 6, 2017"

2 Articles

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 14,760 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560  รายละเอียด  ขยายเวลารับสมัครพยาบาล.pdf (144 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเวลาสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ และสอบวันที่ 10 มกราคม 2560  รายละเอียด  ประกาศผู้มีสิทธิสอบ.pdf (137 downloads)