โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,320 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 31 มกราคม 2560 รายละเอียด  2.pdf (228 downloads)