ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ โดยวิธีการสอบข้อมเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก รายละเอียด  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าพนักงานเวชสถิติ.pdf (176 downloads)