โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Daily archives "February 20, 2017"

2 Articles

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน เงินเดือน 14,760 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 3 มีนาคม 2560 รายละเอียด  รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ.pdf (158 downloads)

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,670 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียด  ประกาศรับสมัครพนักงานธุรการ.pdf (174 downloads)