ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และสอบวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูน้อย ชั้น 2 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

รายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-พยาบาลวิชาชีพ.pdf (137 downloads)