โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Daily archives "October 27, 2017"

2 Articles

ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ จากเดิมสอบวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เลื่อนเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ลายละเอียดเพิ่มเติม เลื่อนกกำหนดวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งพนักงานธุรการ.pdf (111 downloads)

ขอเชิญสมาชิกร้านค้าสวัสดิการ รพ.กุดข้าวปุ้น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขุมคำ

ขอเชิญสมาชิกร้านค้าสวัสดิการและเจ้าหน้าที่ รพ.กุดข้าวปุ้น ทุกท่านร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 2560 และคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมขุมคำ