โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม เงินเดือน 7020 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม รับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว-รายเดือน-ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf (178 downloads)