ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

เงินเดือน 12,300 บาทตั้งแต่วันที่ 12-22 ธันวาคม 2560 เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pdf (234 downloads)