โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Daily archives "January 3, 2018"

2 Articles

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-และวันเวลา-สถานที่สอบ-คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pdf (125 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และสอบในวัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูน้อย ชั้น 2 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น  รายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf (111 downloads)