ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลภายในเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลภายในเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561 เวลา ๐8.๐๐ – ๑6.๐๐ น. เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น  รายละเอียดเพิ่มเติม รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์.pdf (115 downloads)