โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Daily archives "February 27, 2018"

2 Articles

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก

ตามที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก ดังนั้นจึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังไฟล์แนบ เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก.pdf (83 downloads)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ผลิตภัณฑ์ซักผ้า

ตามที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ได้มีโครงการ ซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้า ดังนั้นจึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังไฟล์แนบ  ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้า.pdf (83 downloads)