โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Daily archives "March 6, 2018"

3 Articles

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลา สถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลา สถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานประจำห้องยา.pdf (118 downloads)

เลื่อนวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแน่งพนักงานขับรถยนต์

เลื่อนวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแน่งพนักงานขับรถยนต์ จากเดิม วันที่ 8 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ 9 มีนาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม เลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต.pdf (99 downloads)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลา สถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลา สถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์.pdf (134 downloads)