โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Daily archives "March 21, 2018"

2 Articles

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ เงินเดือน 7,020 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561  รายละเอียดเพิ่มเติม รับสมัครพนักงานกู้ชีพ-1.pdf (101 downloads)

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) เงินเดือน 11,320 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม รับสมัคร-เจ้าพนักงานสาธารณสุขเวชกิจฉุกเฉิน.pdf (166 downloads)