ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ รายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ-2.pdf (85 downloads)