โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Daily archives "October 2, 2018"

2 Articles

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจเช็คถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจเช็คถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ ตรวจเช็คถังดับเพลิง.pdf (63 downloads)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำความสะอาดแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำความสะอาดแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ จ้างทำความสะอาดเเอร์.pdf (61 downloads)