โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Yearly archives "2019"

150 Articles

ประกาศ แบบสรุปรายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

EB-20-แบบสรุปรายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันแก้ไขความเสี่ย.pdf (35 downloads)

ขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

ขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด รายละเอียด  ขยายเวลารับสมัครพนักงานทำความสะอาด.pdf (54 downloads)

ประกาศ รายงานการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf (29 downloads)