ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-นักวิชาการสาธารณสุข.pdf (120 downloads)