ประกาศ แบบสรุปรายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

EB-20-แบบสรุปรายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันแก้ไขความเสี่ย.pdf (55 downloads)