โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Author

ธงชัย พันแสน 54 posts

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลา สถานที่สอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก-นักรังสีการแพทย์.pdf (13 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายผู้มีสิทธิ์สอบ-ตำแหน่ง-พนักงานประจำห้องยา-ภายใน.pdf (16 downloads)