โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Author

ธงชัย พันแสน 401 posts

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลา สถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-นว.คอมฯ.pdf (40 downloads)

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ขยายเวลารับสมัคร-ตำแหน่ง-นักวิชาการคอมพิวเตอร์.pdf (37 downloads)

ประกาศ ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf (4 downloads)