โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Author

ธงชัย พันแสน 402 posts

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลา สถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-นว.คอมฯ.pdf (57 downloads)

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ขยายเวลารับสมัคร-ตำแหน่ง-นักวิชาการคอมพิวเตอร์.pdf (60 downloads)