โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Author

ธงชัย พันแสน 385 posts

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ-ครั้งที่-1-และครั้งที่-2.pdf (8 downloads)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลา สถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน-ตำแหน่ง-นายช่างเทคนิค.pdf (7 downloads)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลา สถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่ง-พนักงานช่วยเหลือคนไข้-1.pdf (19 downloads)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลา สถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่ง-พนักงานขับรถยนต์-2-1.pdf (10 downloads)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลา สถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่ง-พนักงานขับรถยนต์.pdf (16 downloads)