โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Author

45 posts

ประกาศผูชนะเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผูชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามเอกสารที่แนบมา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร1980025012562.pdf (76 downloads)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้  รถพยาบาล11012562.pdf (78 downloads)

ประกาศผูชนะเสนอราคา ซื้อน้ำยาซักคราบเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผูชนะเสนอราคา ซื้อน้ำยาซักคราบเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ ซื้อน้ำยาซักคราบเลือด1200025012562.pdf (62 downloads) 6