โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Author

45 posts

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ วัสดุสำนักงาน-933.pdf (99 downloads)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบ วัสดุก่อสร้าง915.pdf (93 downloads)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจเช็คถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจเช็คถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ ตรวจเช็คถังดับเพลิง.pdf (85 downloads)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำความสะอาดแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำความสะอาดแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ จ้างทำความสะอาดเเอร์.pdf (85 downloads)

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซี้จัดจ้าง-2562.pdf (96 downloads)