โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Results for category "ประกาศ/ประชาสัมพันธ์"

185 Articles

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (แก้ไข)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (แก้ไข) ตามเอกสารแนบท้าย รับสมัครสอบ-ธุ่รการ.pdf (22 downloads)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา ตามเอกสารแนบท้าย รับสมัครสอบคัดเลือก-พนักงานประจำห้องยา10052562.pdf (33 downloads)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตามเอกสารแนบท้าย รับสมัครสอบคัดเลือก-พนักงานธุรการ10052562.pdf (11 downloads)

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) รายละเอียดเพิ่มเติม ขยายเวลารับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf (15 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายสติ๊กเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายสติ๊กเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ป้ายสติ๊กเกอร์ฟิวเจอร์บร์อด26042562.pdf (6 downloads)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย รายละเอียดเพิ่มเติม พนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf (26 downloads)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร07052562.pdf (3 downloads)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถมดินปรับพื้นที่บริเวณลานจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถมดินปรับพื้นที่บริเวณลานจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างค่าถมดินปรับพื้นที่บริเวณลานจอดรถ07052562.pdf (4 downloads)