โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Results for category "ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง"

334 Articles

ประกาศ แจ้งการอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงรายการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2564

แจ้งอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงรายการค่าบริการทางการแพทย์-ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน-ปี-256401032564.pdf (23 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซ์้อรถโดยสาร-ขนาด-12-ที่นั่ง20012564.pdf (26 downloads)