โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Results for category "ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง"

347 Articles

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ2900.pdf (77 downloads)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ วัสดุสำนักงาน-2568.pdf (77 downloads)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ วัสดุสำนักงาน-933.pdf (75 downloads)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบ วัสดุก่อสร้าง915.pdf (57 downloads)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจเช็คถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจเช็คถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ ตรวจเช็คถังดับเพลิง.pdf (58 downloads)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำความสะอาดแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำความสะอาดแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ จ้างทำความสะอาดเเอร์.pdf (54 downloads)

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซี้จัดจ้าง-2562.pdf (72 downloads)

ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 เผยแพร่แผนวัสดุวิทยาศาสตร์LAB-1.pdf (86 downloads) , เผยแพร่วัสดุแผนทันตกรรม-1.pdf (97 downloads) , เผยแพร่แผนวัสดุอื่นๆ.pdf (100 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายไวนิล

ตามที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ได้มีโครงการ ซื้อป้ายไวนิล 100*400เมตร  ดังนั้นจึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังไฟล์แนบ ซื้อป้ายไวนิล.pdf (83 downloads)