โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Results for category "ข่าวรับสมัครงาน"

234 Articles

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,320 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 29 ธันวาคม 2559 รายละเอียด  เวชสถิติ1.pdf (236 downloads)

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 14,760 บาท รายละเอียด  รับสมัครพยาบาล.pdf (173 downloads)

ประกาศวันและเวลาสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ประกาศวันและเวลาสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ ตำแหน่งพนักงานธุรการ รายละเอียด  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ1.pdf (177 downloads)

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด  ห้องยา.pdf (164 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ ตำแหน่งพนักงานธุรการ รายละเอียด ธุรการ_1.pdf (186 downloads)

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ขยายเวลารับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ขยายเวลารับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวมีผู้มาสมัครจำนวนน้อย จึงขยายเวลารับสมัครออกไปถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด  แพทย์แผนไทย.pdf (188 downloads)

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ขยายเวลารับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ขยายเวลารับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานธุรการ เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวมีผู้มาสมัครจำนวนน้อย จึงขยายเวลารับสมัครออกไปถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด  ธุรการ.pdf (146 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

1.นางสาววาสนา สยามนต์

2.นางสาวเจนจิรา ขุมทอง

3.นางสาวธนพร แก้วบริบัตร

สอบคัดเลือกในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูน้อย ชั้น 2 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

รายละเอียด  นักกายภาพบำบัด.pdf (172 downloads)

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างรายวัน

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างรายวัน ระว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย                                        จำนวน  1  อัตรา                                                                                                                                         รายละเอียดตำแหน่ง  BW-to-Searchable-PDF_1_20161104090219406.pdf (186 downloads)