โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

นางวัลภา วงษารัฐ

นางวัลภา วงษารัฐ