โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

นายคำผัน ผิวละมุน

นายคำผัน ผิวละมุน