โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

นายธนเดช สว่างวงษ์

นายธนเดช สว่างวงษ์