โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

นายรัษมี คณารูป

นายรัษมี คณารูป