โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

นายฤทธิพงษ์ ถุรพัฒน์

นายฤทธิพงษ์ ถุรพัฒน์