ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  กลุ่มงานการจัดการทั่วไป   โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น  อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 2 มิถุนายน  2560 ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก รายละเอียด  ประกาศผลสอบ-พนักงานธุรการ2.pdf (322 downloads)