ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ และสอบวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุมคำ  โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ.pdf (191 downloads)