ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์

ตามที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย์วัสดุการแพทย์ ดังนั้นจึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังไฟล์แนบ ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์.pdf (882 downloads)