โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Daily archives "May 28, 2019"

13 Articles

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ้กเกอร์สำหรับเครื่องพิมพ์วันหมดอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสติ้กเกอร์สำหรับเครื่องพิมพ์วันหมดอายุ-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1.pdf (135 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบค่าออกซิเจนละลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดทดสอบค่าออกซิเจนละลายน้ำ-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf (138 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันและเวลา สถานที่สอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา  ประกาศ-รายชื่อพนักงานประจำห้องยา.pdf (152 downloads)