โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ผลิตภัณฑ์ซักผ้า

ตามที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ได้มีโครงการ ซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้า ดังนั้นจึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังไฟล์แนบ  ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้า.pdf (158 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.