โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Author

ธงชัย พันแสน 431 posts

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลา สถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-พนักงานช่วย.pdf (24 downloads)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลา สถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ-พนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf (33 downloads)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลา สถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานประจำตึก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-พนักงานประจำตึก.pdf (8 downloads)