โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Author

45 posts

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายสติ๊กเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายสติ๊กเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ป้ายสติ๊กเกอร์ฟิวเจอร์บร์อด26042562.pdf (140 downloads)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร07052562.pdf (126 downloads)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถมดินปรับพื้นที่บริเวณลานจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถมดินปรับพื้นที่บริเวณลานจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างค่าถมดินปรับพื้นที่บริเวณลานจอดรถ07052562.pdf (133 downloads)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้า07052562.pdf (117 downloads)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว07052562.pdf (128 downloads)