โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ขอเชิญสมาชิกร้านค้าสวัสดิการ รพ.กุดข้าวปุ้น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขุมคำ

ขอเชิญสมาชิกร้านค้าสวัสดิการและเจ้าหน้าที่ รพ.กุดข้าวปุ้น ทุกท่านร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 2560 และคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมขุมคำ

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.