โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Results for category "กิจกรรม"

28 Articles

รพ.กุดข้าวปุ้นจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 
😛 วัดใจเติมพลังสังคมมีสุข เน้นให้สังคมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินสุขภาพจิต วัดใจตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือ www.วัดใจ.com เพื่อประเมินสุขภาพจิต ( ทราบผลการประเมินทันที ) ค้นหากลุ่มเสี่ยง ตลอดจนเข้าถึงบริการ และขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้รวดเร็ว ร่วมถึงการสร้างเกราะป้องกันด้วย #วัค ซีนใจในครอบครัว เพื่อลดภาวะด้านลบในจิตใจ ณ อาคาร NCD โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565

งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2565
#วัดใจเติมพลังสังคมมีสุข เน้นให้สังคมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินสุขภาพจิต วัดใจตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือ www.วัดใจ.com เพื่อประเมินสุขภาพจิต ( ทราบผลการประเมินทันที ) ค้นหากลุ่มเสี่ยง ตลอดจนเข้าถึงบริการ และขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้รวดเร็ว ร่วมถึงการสร้างเกราะป้องกันด้วย #วัค ซีนใจในครอบครัว เพื่อลดภาวะด้านลบในจิตใจ

 

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นได้จัดกิจกรรมรณรงค์”วันการล้างมือโลก (Global Hand Washing Day)”

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก (Global Hand Washing Day)” ณ บริเวณตึกผู้ป่วยนอก โดยการล้างมือที่ถูกต้องนั้นต้องล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ถูตามขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอนง่ายๆ โดยทุกขั้นตอนให้ทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง คือ 1.ใช้ฝ่ามือถูกัน 2.ใช้ฝ่ามือถูหลังมือ และนิ้วถูซอกนิ้ว 3.ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4.ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5.ใช้ฝ่ามือถูโดยรอบนิ้วหัวแม่มือ 6.ใช้ปลายนิ้ว มือถูขวางฝ่ามือ และ7.ใช้ฝ่ามือถูกรอบข้อมือ