โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital
Stack of files

ขอให้เจ้าที่จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารให้สมบูรณ์ เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลคุณภาพทางบัญชีของหน่วยงานบริการสุขภาพเขตที่ 10 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

me

เนื่องด้วยโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นจะมีการต้อนรับการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพทางบัญชีของหน่วยงานบริการสุขภาพเขตที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 จึงขอให้เจ้าที่จัดเตรียมข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ เพื่อให้การตรวจสอบครั้งนี้ถูกต้องและครบถ้วน

scatter hitam slot gacor slot thailand slot demo slot pulsa slot maxwin scatter hitam slot gacor slot demo slot maxwin
scatter hitam slot pulsa slot demo slot thailand situs toto