โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565

งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2565
#วัดใจเติมพลังสังคมมีสุข เน้นให้สังคมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินสุขภาพจิต วัดใจตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือ www.วัดใจ.com เพื่อประเมินสุขภาพจิต ( ทราบผลการประเมินทันที ) ค้นหากลุ่มเสี่ยง ตลอดจนเข้าถึงบริการ และขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้รวดเร็ว ร่วมถึงการสร้างเกราะป้องกันด้วย #วัค ซีนใจในครอบครัว เพื่อลดภาวะด้านลบในจิตใจ

 

scatter hitam slot gacor slot thailand slot demo slot pulsa slot maxwin scatter hitam slot gacor slot demo slot maxwin
scatter hitam slot pulsa slot demo slot thailand situs toto