โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ขอให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นทุกคนได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับประเมินงานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558

me

เนื่องในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นี้ จะมีการตรวจเยี่ยมจาก คณะอาจารย์จาก สถาบันรับรองคุณพสถานพยาบาล (สรพ) เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่บันไดขั้น 3 งานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกหน่วยงานได้เตรียมความพร้อม เพื่อรับประเมินด้วย สิ่งที่ควรจะต้องเตรียม คือ

  1. จัดทำความสะอาด (5 ส) ให้เรียบร้อยทุกหน่วยงานทุกจุด
  2. ความรู้ต่างๆ เช่น Service Profile, ตัวชี้วัดของหน่วยงาน, ปัญหาความเสี่ยงหรืออุบัติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วง 1-3 เดือน ย้อนหลัง, ปัญหานั้นได้รับการแก้ไขยังไง, มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง

เอกสารของหน่วยงานที่เตรียมไว้
Service Profile (315 downloads) -ตัวชี้วัดสำคัญ

ถ้ามีปัญหาสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาสอบถาม ได้ที่ คุณกัลชนา จันทร์ลา งานคุณภาพโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
scatter hitam slot gacor slot thailand slot demo slot pulsa slot maxwin scatter hitam slot gacor slot demo slot maxwin
scatter hitam slot pulsa slot demo slot thailand situs toto