โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ โดยวิธีการสอบข้อมเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก รายละเอียด  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าพนักงานเวชสถิติ.pdf (220 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.