โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นได้ประกาศสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตามเอกสารแนบ   CCF30052559.pdf (794 downloads) ขอให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ที่งานธุรการ กลุ่มงานการจัดการ (ชั้น2) ภายใน เวลา 08.30 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

 

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.