โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ จากเดิมสอบวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เลื่อนเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ลายละเอียดเพิ่มเติม เลื่อนกกำหนดวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งพนักงานธุรการ.pdf (200 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.